7 octombrie 2016

Nicolae Steinhardt: Nu aştept ca Dumnezeu să ne rezolve treburile noastre lumeşti...

Nu aştept ca Dumnezeu să ne rezolve treburile noastre lumeşti, a căror înţeleaptă chivernisire ne revine nouă ca fiinţe înzestrate de El cu minte raţională şi o inimă fierbinte. Nu dau treburilor acestora lumeşti mai multă însemnătate decât se cuvine, dar nici nu le dispreţuiesc, deoarece ţin de creaţia divină. Iar viaţa, defăimându-i deşertăciunile, o iau în serios, pentru că într-însa şi printr-însa ni se joacă soarta de veci.

 Nicolae Steinhardt

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu