6 iunie 2014

Facerea de bine e vânatul şi prada oamenilor buni...


Facerea de bine e vânatul şi prada oamenilor buni,
Un om bun caută în lume durerea să o lecuiască.
Acolo unde-i suferinţă, negreşit se va afla şi leacul,
Acolo unde-i sărăcie, negreşit va veni şi alinarea,
Nu căuta apă, doar arată că ţi-e sete
Şi apa va ţâşni pretutindeni în jurul tău.
Fie s-auzi cuvintele: "Domnul le dă de băut"
Fii însetat! Domnul ştie de ce ai trebuinţă.
Cauţi apa îndurării? Nu-ţi ascunde amărăciunea,
Şi te vei îmbăta cu milostenia licoare.
În cele din urmă, îndurarea cheamă după sine îndurarea.
De aceea, fiule, îndurător să te vădeşti cu toţi!
De nu poţi călători singur până la Ka΄ba,
Înfăţişează-i Alinătorului întreaga-ţi neputinţă.
Plânsul şi suspinele sunt un mijloc sigur,
Iar Atotputernicul este o doică pricepută.
Mama şi doica îşi văd de treburile lor,
Până ce odorul se-apucă să scâncească.
Şi în tine sădit-a Domnul nevoi de copilandru;
Când pruncii-încep să plângă, li se aduce lapte;
Şi Domnul zis-a: "Strigă-mă"; nu te sfii să plângi,
Şi laptele iubirii ce Ţi-o poartă va izbucni în valuri.

RumiPhoto Gallery: Shadows in Silence

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu