29 iunie 2014

Dialogul dintre Einstein și Tagore. 14 iulie 1930.

Einstein: Adevărul, altfel spus frumuseţea, nu este independentă de om ?
Tagore: Nu.
Einstein: Deci, dacă n-ar fi existat mai multe fiinţe umane, Apollo din Belvedere ar fi încetat să fie frumos ?
Tagore: Da.
Einstein: Sunt de acord cu această concepţie despre frumuseţe, dar nu şi în ce priveşte adevărul.Tagore: De ce nu: adevărul este realizat de om.
Einstein: Eu nu pot dovedi că este justă concepţia mea, de vreme ce ea este religia mea.

Tagore: Frumuseţea se află în idealul armoniei perfecte din Fiinţa Universală1), adevărul fiind corecta percepere a Spiritului Universal2). Noi, indivizii, ne apropiem de ea cu ajutorul greşelilor noastre, prin experienţele acumulate, prin conştiinţa noastră luminată - cum am putea fără toate acestea să cunoaştem adevărul ?

Din dialogul dintre Einstein și Tagore din 14 iulie 1930

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu